Monday, 18 February 2013

Soalan 2. Bab 1: Memahami Sains adalah Sebahagian Kehidupan

Soalan 2:
Sila tandakan (√) pada kota yang mengambarkan fenomena alam berkaitan dengan sains



No comments:

Post a Comment