Monday, 18 February 2013

Soalan 3 Bab 1: Langkah-langkah Penyiasatan Saintifik

Soalan 3:

Nyatakan langkah-langkah penyiasatan saintifik dengan turutan yang betul


URUTAN  LANGKAH - LANGKAH PENYIASATAN SAINTIFIK

LANGKAH 1
LANGKAH 2

LANGKAH 4

LANGKAH 5

LANGKAH 6

LANGKAH 7

LANGKAH 8


No comments:

Post a Comment