Monday, 18 February 2013

Soalan Bab 1. Memahami Sains

Lengkapkan jadual di bawah mengikit huraian tugasan yang diberikan

i) pembasmi penyakit yang menyerang semua benda hidup
ii) meningkatkan kemiskinan, penemuan baka baru, menambah hasil tanaman
iii) meningkatkan sistem pengangkutan dari kereta lembu kini keretapi, kapal terbang dan sebagainya
iv) memudahkan sistem perhubungan, pekembangan alat-alat komunikasi seperti internet
vi) mereka alat-alat bagi memudahkan kerja dan mempertingkatkan kadar produktiviti

No comments:

Post a Comment