Monday, 4 March 2013

Contoh Soalan 1 Bab 2: Sel unit asas Kehidupan

Menyatakan sel unit asas kehidupan

Arahan

Padakam gambar bunga mawar dibawah kepada unit asas yang membinanya


                                                                                                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                                             
  Melukis stuktur umum sel dan fungsi sel tumbuhan dan sel haiwan

Arahan : Lukiskan dan labelkan struktur gambarajah sel tumbuhan dan haiwan

Sel Tumbuhan


Sel haiwan


__________________________________________________________________________

Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel 

Arahan: Jawab soalan berikut

a) Apakah di maksudkan dengan organisma unisel?
___________________________________________________________

b) Apakah yang di maksudkan dengan organisma multisel?
___________________________________________________________

c) Organisma apakah yang terdapat di dalam Air kolam?
___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Menyediakan slaid dan mengunakan mikroskop

Arahan: Tulis langkah-langkah yang penyedian slaid dengan betul dengan mengunakan struktur sel tumbuhan

a)
b)
c)
d)
e)
f)
__________________________________________________________________________

Menyatakan fungsi bagi sel epitelium, sel tulang, sel otok, sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel pembiakan

Gambar
Fungsi Sel
Sel Darah MerahSel SarafSel Epidermis
Sel Darah PutihSel Sperma
Sel Ovum

1 comment: